Orthodox Mission

Το Ιστολόγιο Orthodox Mission είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία ,φίλων της Ορθόδοξης Ιεραποστολής που στηρίζει τον σεβαστό μας αγιορείτη π.Θεολόγο ,
ο οποίος εργάστηκε θυσιαστικά και σιωπηρά στο Κονγκό.(Brazzaville)

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Ὁ ποιμήν ὁ ΚαλόςὉ πατήρ Βαρνάβας,πρώην Ἰνδουϊστής μέ τό ὄνομα Shree Nair Chrisna, εἷναι ὁ δραστήριος Ἱερέας τῆς ἀνύπαρκτης πρίν ἀπό λίγα χρόνια καί τώρα σφύζουσας ἀπό ζωή ἐνορίας τῶν Ἁγίων Ἀθανασίου καί Νικολάου στήν Λαμπάσα τοῦ Βανούα Λέβου ἐδῶ στά Φίτζι. Ὅλος δύναμη καί σφρίγος ,ὅλος ὁρμή καί ζῆλο γιά τήν προκοπή καί αὔξηση τῆς μοναδικῆς στό δεύτερο αὐτό μεγάλο νησί τῶν Φίτζι ἐνορίας του.
Παραμονή τῆς πρωτοχρονιᾶς σήμερα μᾶς ὑποδέχθηκε μέ μεγάλη χαρά στό ἀεροδρόμιο γιά νά βρεθοῦμε μία τέτοια μεγάλη χρονιάρα μέρα στήν ἐνορία του,κοντά στό ποίμνιό του ἀποτελούμενο ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἀπό πρώην ὁμοεθνεῖς του Ἰνδουϊστές.
Ὅλοι μικροί καί μεγάλοι,μέ ζωγραφισμένη στά πρόσωπα. τους τήν χαρά ὑποδέχονται στήνμικρή Ἐκκλησία τους τόν Ποιμενάρχη τους μέ τό ἐπιτελεῖο του πού ἧλθαν νά δώσουν καί περισσότερο νά πάρουν χαρά κοντά στά παιδιά τους τά πνευματικά. Ὁ βοηθός στό Ἱερό Νικήτας δέν χορταίνει νά σημάνει τήν γλυκόλαλη καμπάνα τῶν Ἁγίων Ἱεραρχῶν Νικολάου καί Ἀθανασίου, πού εἶναι δωρεά οἰκογενείας ἀπό τήν δοξασμένη Μακεδονία μας, πού δέν θέλει νά γνωστοποιθεῖ τό ὄνομά της.Διπλή ἡ σχέση τοῦ π. Βαρνάβα μέ τήν ἐνδοξη πατρίδα τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου ἀφοῦ στήν Θεσσαλονίκη χειροτονήθηκε Ἱερέας καί ἀπό τήν ἀδελφότητα Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς πού ἐδρεύει ἐκεί ἐλαβε καί λαμβάνει κατά καιρούς πνευματικήκαί ὑλική βοηθεια.
Στό καλωσόρισμά μας παρεβρίσκονται καί ἀρκετά ἀδέλφια μας Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι πού ἧλθαν ἀπό τήν περιοχή τοῦ Σαβου- Σάβου,δύο ὧρες μακρυά μέ τό λεωφορεῖο, γιά νά συνεορτάσουμε ὅλοι μαζί τήν Πρωτοχρονιά.
Τό τέλος τοῦ περασμένου χρόνου καί ἡ ἀρχή τοῦ νέου σφραγίζονται μέ τήν βάπτιση στόν περίβολο τῆς Ἐκκλησίας δεκαπέντε μικρῶν καί μεγάλων κατηχουμένων, καί στή συνέχεια μέ τόν γάμο τριῶν ἀνδρογύνων.
Πλούσια τά δῶρα τῆς Πρωτοχρονιᾶς . Λάμπουν τά πρόσωπα ὅλων ἀπό χαρά καί ἰδιαίτερα τοῦ π. Βαρνάβα πού δέν χορταίνει νά ἐπαναλαμβάνει τό «βαπτίζεται ὁ δοῦλος ἤ ἡ δούλη τοῦ Θεοῦ» καί τό «Χιτῶνα μοί παράσχου μοι φωτεινόν ὁ ἀναβαλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον...». Καί ἀκολουθούν οἱ Γάμοι « Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν δόξῃ καί τιμῇ στεφάνοσον αὐτούς».
Ἀλήθεια! Ὑπάρχει μεγαλύτερη τιμή καί δόξα ἀπό αὐτήν πού προσφέρει ἡ ἁγία ἐκκλησία διά τῶν ἁγίων Μυστηρίων της;!
Πάτερ Βαρνάβα σέ βρῆκε ὁ Χριστός κάτω ἐκεί στό Σάβου – Σάβου,ἕναν ἄσημο ὑπάλληλο, ἀγνωστο στούς πολλούς καί σέ ἀνέβασε καί σέ τίμησε μέ τά Ἱερά Μυστήρια τοῦ Βαπτίσματος,τοῦ Χρίσματος καί τῆς Ἱερωσύνης.
Αὐτά ἀποτελοῦν καί τήν πηγή ἀπό ὅπου ἀντλεῖς ὅλη αὐτή τήν δύναμη καί τόν ἐνθουσιασμό μεταβάλοντας σιγά σιγά τό Βανούα Λέβου σέ ὄαση πνευματική καί σημεῖο ἀναφορᾶς. Νά σε χαίρωνται οἱ ἐνορίτες σου καί ἡ οἰκογένειά σου . Νά σέ χαίρεται τό Βανούα Λέβου. Νά σέ χαίρωνται τά Φίτζι. Νά σε χαίρεται ἡ Ἱερά Μητροπολή μας .Νά σέ καμαρώνει¨η ἁγία μας Ὀρθοδοξία

Εὐλογημένη νά εἶναι ἡ Νέα Χρονιά .Πλούσια τά ἐλέη τοῦ Μεγάλου Θεοῦ καί Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί κατά τό Νέο Ἔτος 2017 στήν ἐνορία τοῦ π. Βαρνάβα, στά Φίτζι, στήν Ἐλλάδα μας, καί σέ ὅλο τόν κόσμο . Ἀμήν.

† Ὁ Νέας Ζηλανδίας Ἀμφιλόχιος

Ἀς δοῦμε πῶς περιγράφει τήν στιγμή τῆς συναντήσεῶς του μέ τόν Σεβασμιώτατο ὁ π. Βαρναβας.
" When I first met His Eminence Mr. Amphilochios on my island Vanua Levu in the city of Savusavu it was a Saturday morning on the 18th of June in 2010. When he visited me in my store, he was standing near my door. I thought he was an ordinary man, but then I saw that he wore a pectoral cross of our Lord Jesus Christ. I took him into my shop. I was very happy and my tears were rolling when I shook hands with him. With his smiling face he called me outside and we had a pleasant conversation."
Μού φαίνεται ὅτι τά λόγια εἶναι περιτἀ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου