Orthodox Mission

Το Ιστολόγιο Orthodox Mission είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία ,φίλων της Ορθόδοξης Ιεραποστολής που στηρίζει τον σεβαστό μας αγιορείτη π.Θεολόγο ,
ο οποίος εργάστηκε θυσιαστικά και σιωπηρά στο Κονγκό.(Brazzaville)

Σάββατο, 13 Ιουλίου 2013

Νέος ιεραπόστολος στα νησιά Φίτζι


πηγή:ierapostoles
Ζωντανό Σύμβολο του Αναστάντος Κυρίου
Αὐτή ἦταν ἡ συμβουλή που μου ἔδωσε ὁ σπουδαίος Ἱεραπόστολος Ἀρχιμανδρίτης Γερβάσιος Ραπτόπουλος τήν ἡμέρα τῆς κουράς μου σέ Μοναχό.

Ἦταν τό ἀξέχαστο ἐκείνο πρωϊνό, ὅπου στό τέλος τοῦ ὄρθρου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιος μέ ἔκανε Μοναχό δίνοντάς μου, κατά δική του ἐπιθυμία, τό ὄνομα Φανούριος.
Ὁ πατήρ Γερβάσιος βρέθηκε ἐκεί γιατί εἴχε ἔρθει ἐκείνες τίς ἡμέρες στά νησιά Φίτζι, γιά νά ἐπισκεφθεῖ τούς φυλακισμένους, ὄπως εἶχε κάνει προηγουμένως καί στή Νέα Ζηλανδία.
Ἅγιος ἄνθρωπος. Ἄνθρωπος τῆς θυσίας καί τῆς προσφοράς. Ἀληθινός Ἱεραπόστολος ὁ πατήρ Γερβάσιος. 
Ἦταν ἡ καλύτερη εὐχή πού πήρα μετά τήν κουρά μου σέ Μοναχό καί τήν καθοσίωσή μου σέ Ἱεραπόστολο τῆς Ὁρθόδοξης Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας στά ὅρια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ζηλανδίας.
Ἄν καί ἀσχολήθηκα μέ τήν Ἱεραποστολή στήν Ἀλάσκα, στίς Ἰνδίες καί τήν Ταϋλάνδη, στά νησιά Φίτζι τῆς Ὠκεανίας βρῆκα αὐτό πού μέ ἐκφράζει ἀπόλυτα.
ΝΖ1
Τό τροπικό κλίμα, τήν ἁπλότητα καί καλοσύνη τῶν κατοίκων καί περισσότερο τό οἰκουμενικό πνεύμα αὐτῆς τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ὅπου συλλειτουργοῦν, ὅπως εἶδα στή Νέα Ζηλανδία, πού μέ κάλεσε ὁ Γέροντας Μητροπολίτης Ἀμφιλόχιος, γιά νά μέ χειροτονήσει σέ Διάκονο καί Ἱερέα, Κληρικοί προερχόμενοι ἀπό Ἑλλάδα, Ρωσία, Σερβία, Ρουμανία, καί ἐκκλησιάζονται ἀπό κοινοῦ πιστοί προερχόμενοι ἀπό τίς χῶρες αὐτές καί ντόπιοι ἀπό Νέα Ζηλανδία, Φίτζι καί Τόγκα.
Ὅπως μοῦ εὐχήθηκε ὁ πατήρ Γερβάσιος, νά εἶμαι ζωντανό σύμβολο τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου καί νά καλῶ ὅλους τούς ἀνθρώπους, μέ τούς ὁποίους θά ἔρχομαι σέ ἐπαφή, στήν ἀγάπη τοῦ Κυρίου καί στό Σῶμα Του, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἐλπίζω ὅτι θα μπορέσω νά ζήσω στά νησιά Φίτζι, τόν τόπο τῆς μετανοίας μου, στό Μοναστήρι τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, μιά ζωή θεάρεστη ἀξιοποιῶντας τίς Θεολογικές μου σπουδές καί τήν κλήση μου ὡς Μοναχός καί Ἱεραπόστολος.
Ἐλπίζω ὅτι καί ἄλλοι Φιτζιανοί θά ἀκολουθήσουν τό παράδειγμά μου. Επιθυμώ νά δῶ τά παιδιά τῆς Ἱεραποστολῆς νά εἶναι ἀφοσιωμένα στήν Ὀρθόδοξη πίστη καί την πνευματική ἐργασία. Τούς ἆνδρες καί τίς γυναῖκες νά εἶναι ἀγαπημένοι καί ἡ ζωή τους νά ἔχει ἐπίκεντρο τήν αγία Ἐκκλησία.
Εἶμαι ἀποφασισμένος νά στηρίξω τήν πίστη τους μέ τήν κατήχηση καί τό κήρυγμα, ἀλλά πρωτίστως μέ τή μυστηριακή ζωή. Ὅταν θά ἔλθει ἡ ὥρα τοῦ Θεοῦ, τά Φίτζι καί ἄλλα νησιά θά ἀποτελέσουν μιά ἐκκλησιαστική κοινωνία πού θά ἀντέχει στόν χρόνο καί πού θά μποροῦν οἱ Ἰθαγενεῖς Χριστιανοί νά διαβάζουν καί νά ψάλλουν μόνοι τους τίς Ἱερές Ἀκολουθίες, να κατηχοῦν τούς νεοεισερχομένους στήν Ὀρθοδοξία, νά ἁγιογραφοῦν τίς Ἐκκλησίες τους καί νά στηρίζουν περαιτέρω Ἱεραποστολές στήν Ὠκεανία.
Ὁ Γέροντας διδάσκει τούς ἰθαγενεῖς πιστούς καί τοῦς βοηθεῖ μέ τήν καλλιέργεια τῆς γῆς καί μέ ἄλλες ἐργασίες νά καλύπτουν τίς ὑλικές ἀνᾶγκες τους.
Ἡ ἐπιθυμία μου καί ἡ ὁλόθερμη προσευχή μου εἶναι νά αὐξάνονται καί νά πολλαπλασιάζονται στήν ἀπέραντη αὐτή περιοχή τῆς Ὠκεανίας οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες και τά σχολεῖα, ὅπως ἤδη ἔχει ἀρχίσει νά κτίζεται τό ὀρφανοτροφείο καί ἡ μεγάλη Ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Τριάδος στό ὡραίο προάστιο τῆς Λαουτόκα, τό Σαγουένι.
Μέ τίς εὐχές τοῦ Ἁγίου Φανουρίου καί τοῦ Γέροντά μας Μητροπολίτη κ. Ἀμφιλοχίου ἔχω βρεῖ τήν ἐπιθυμία τῆς καρδιᾶς μου, πού εἶναι νά ὑπηρετήσω τόν Θεό καί τήν νεοσύστατη Ἱεραποστολή Του στήν Ὠκεανία.
Χριστός Ἀνέστη!
Ἱερομόναχος Φανούριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου